SLUŽBY
Marketingové poradenstvo, grafické práce a iné služby spojené s firemnou identitou, imidžom a ich tvorbou, reklamná činnosť...

Sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti financií, ekonomiky
a podnikania...

Medzi ponuku našich služieb patrí aj hudobná produkcia, zvukárske práce a služby, vydavateľská činnosť...


copyright © 2013 slovenská investičná spoločnosť s.r.o.